Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gąsowska Romana
Gurazda Halina
Kowalczyk Arkadiusz
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard

NIEOBECNI (1)

Muskała Joanna
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl