Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 530 wraz z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta,

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (3)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna

NIEOBECNI (1)

Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl