Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 4a) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Druk Nr 532 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (2)

Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl