Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie Komisji Kultury,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara

NIEOBECNI (3)

Hadam Daniel
Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl