Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 545 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Ławrukajtis Beata
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Hadam Daniel
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl