Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie roztrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi dot. złożonej uwagi

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Ławrukajtis Beata
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (1)

Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl