Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi”.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (7)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (1)

Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl