Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 23c projektu Uchwały na Druku Nr 553 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej ,,Linia-Zagórska Struga” - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Mallek Barbara
Rydzewska Karolina

NIEOBECNI (4)

Hadam Daniel
Ławrukajtis Beata
Okrój Anna
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl