Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl