Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl