Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/452/2022 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bednarz Andrzej
Stefanik Halina
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl