Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia roztrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi w sprawie rozpatrzenia Uwagi nr 1 pkt 2 z dnia 3.04.2020r.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (3)

Formella Bogdan
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl