Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (10)

Chmielewski Michał
Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Hubert
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Skimina Stanisław
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Gazda Tomasz
Kopeć Marek
Rawski Stanisław
Tłusta Helena
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl