Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 562 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Grinholc Henryk
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl