Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 568 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl