Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wykreślenie z porządku obrad pkt 11 dotyczącego podjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011 r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego. Druk Nr 566 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Mallek Barbara

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl