Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie porządku obrad sesji wraz z przyjetymi zmianami.

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl