Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek formalny za zamknięciem dyskusji w tym pkt.

ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (2)

Kryża Michał
Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl