Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zaopiniowania wniosku ProviteI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Pikuła Monika Ewa
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Witt Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bednarz Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl