Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2021 rok. Druk Nr 576 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl