Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2021 rok. Druk Nr 578 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kryża Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl