Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Młyńskiej. Druk Nr 585 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (9)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl