Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 591 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kiersznikiewicz Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (9)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl