Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi w sprawie uwagi Nr 1 z dnia 13 maja 2022r.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kryża Michał
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (4)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena

NIEOBECNI (3)

Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl