Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowano w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi w sprawie uwagi Nr 6 z dnia 13 maja 2022r.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kiersznikiewicz Leszek
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl