Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta Rumi w sprawie uwagi Nr 1

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (1)

Bartelke Piotr

NIEOBECNI (9)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl