Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap II. Druk Nr 569 wraz z przyjętymi rozstrzygnięciami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Okrój Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl