Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi wraz z autopoprawką. Druk Nr 577 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Kryża Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl