Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wykreślenie z porządku obrad pkt. 22: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap II. Druk Nr 569 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (5)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

PRZECIW (8)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Kaczmarek Marcin
Mosa Florian
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl