Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019 r. w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej wraz z przyjętymi rozstrzygnięciami Druk Nr 570 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (8)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl