Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawki nr 2 do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (15)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Brylewski Maciej
Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Walczyk Jerzy
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl