Wyniki głosowania imiennego w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina Kórnik

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (13)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Surdyk Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Genstwa Roman
Rozmiarek Jerzy

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Brylewski Maciej
Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Walczyk Jerzy
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl