Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik - zgodnie z zał nr 2

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (14)

Andrzejewska Anna Maria
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Cupryjak Iwona
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Janicka Krystyna
Janowski Jarosław
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Lewandowski Adam
Surdyk Andrzej
Wiśniewska Agnieszka
Zydroń Adam

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Rozmiarek Jerzy

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Brylewski Maciej
Kosakowska Magdalena
Mieloch Jarosław
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Walczyk Jerzy
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl