Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. A. Formeli). Druk Nr 597 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl