Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi. Druk Nr 588 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Ławrukajtis Beata

BRAK GŁOSU (5)

Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl