Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 602 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kryża Michał
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (5)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl