Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu Nr 43 z XLIII sesji RMR z dnia 2 sierpnia 2022 roku.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Kryża Michał
Mrowicka Magdalena

NIEOBECNI (4)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl