Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi. Druk Nr 607 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Formella Bogdan

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl