Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi. Druk Nr 609 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Formella Bogdan
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl