Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 606 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Okrój Anna

NIEOBECNI (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl