Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przedstawienie porządku obrad.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (9)

Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Gazda Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Skimina Stanisław
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tłusta Helena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Chmielewski Michał
Kopeć Hubert
Kopeć Marek
Rawski Stanisław
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl