Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (9)

Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Skimina Stanisław
Tłusta Helena
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gazda Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Chmielewski Michał
Kopeć Hubert
Kopeć Marek
Rawski Stanisław
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl