Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Niżańskiej,

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (8)

Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Skimina Stanisław
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Gazda Tomasz
Tłusta Helena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Chmielewski Michał
Kopeć Hubert
Kopeć Marek
Rawski Stanisław
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl