Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (9)

Diektiarenko Damian
Dryka Tomasz
Dziemianko Tomasz
Gazda Tomasz
Grzęda Paweł
Kopeć Tomasz
Serafin Łukasz
Skimina Stanisław
Wolan Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tłusta Helena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Chmielewski Michał
Kopeć Hubert
Kopeć Marek
Rawski Stanisław
Tomczyk Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl