Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/206/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Glapiński Jacek
Janikowski Jacek
Janisio Zdzisław
Jęć Agata
Kaczmarczyk Mariusz
Kosińska Iwona
Lewandowski Szymon
Lichtański Edward
Łukawa Anna
Matuszak Janusz
Pyrzyk Janusz
Rokosz Mariusz
Więckowska Joanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Orłowska Irena
Zielonka Olgierd
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl