Wyniki głosowania imiennego w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej – druk nr 497.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

Bochiński Piotr
Budnik Marek
Chodubska Dorota
Formela Paweł
Frey Bartłomiej
Gafka Jacek
Groth Tomasz
Jarosz Henryk
Kandzora Ryszard
Kreft Dariusz
Ostrowska Justyna
Ponka Tomir
Reszke Piotr
Skowrońska Teresa
Szczypior Leszek
Wasiakowski Wojciech

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Kozłowski Wojciech
Kukowski Czesław
Łupina Mariusz
Szlas Rafał

NIEOBECNI (1)

Drewa Marcin
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl