Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 498.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Bochiński Piotr
Budnik Marek
Chodubska Dorota
Formela Paweł
Frey Bartłomiej
Gafka Jacek
Groth Tomasz
Jarosz Henryk
Kandzora Ryszard
Kreft Dariusz
Ostrowska Justyna
Ponka Tomir
Reszke Piotr
Skowrońska Teresa
Szczypior Leszek
Szlas Rafał
Wasiakowski Wojciech

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Kozłowski Wojciech
Kukowski Czesław
Łupina Mariusz

NIEOBECNI (1)

Drewa Marcin
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl