Wyniki głosowania imiennego w sprawie: o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zmienionej uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. Nr VIIIk/XXXI/459/2022 – druk nr 495.

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Bochiński Piotr
Budnik Marek
Chodubska Dorota
Formela Paweł
Frey Bartłomiej
Gafka Jacek
Groth Tomasz
Jarosz Henryk
Kandzora Ryszard
Kozłowski Wojciech
Kreft Dariusz
Kukowski Czesław
Łupina Mariusz
Ostrowska Justyna
Ponka Tomir
Reszke Piotr
Skowrońska Teresa
Szczypior Leszek
Szlas Rafał
Wasiakowski Wojciech

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Drewa Marcin
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl