Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 615 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (4)

Bartelke Piotr
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Socha Mateusz

NIEOBECNI (2)

Grinholc Henryk
Rydzewska Karolina
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl