Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi oraz w Uchwale Nr XLII/577/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 616 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Mallek Barbara
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Grinholc Henryk
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl